AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se

V ETF-portfoliích je žádáno zlato

Lucemburk, 02. srpna 2021 - Starosti s inflací vyhánějí investory do bezpečných přístavů a přitom především ke zlatu. „Vidíme nyní v našich ETF-portfoliích velmi potěšující příliv prostředků“, říká Carsten Gerliger, výkonný ředitel a Head of Asset Management u společnosti Moventum AM. „Protože na rozdíl od ostatních ETF-produktů je u nás vždy kolem deseti procent objemu portfolia investováno do zlata.“

V uplynulých měsících se inflace stále znovu zvyšovala. Mezitím vychází Bundesbank na konci roku 2021 z až čtyř procent inflace, i Evropská centrální banka upravila svou prognózu inflace 1,4 procent nahoru. Ačkoliv státy i centrální banky chlácholí a inflaci prohlašují za přechodný fenomén, jsou investoři viditelně jiného názoru.

„Přílivy do ETF-portfolií se v uplynulých třech měsících velmi výrazně zvýšily“, říká Gerlinger: „Podle jednohlasného vyjádření poradců je to způsobeno relativně vysokým podílem zlata.“ Kolem deseti procent objemu portfolia je investováno do fondů se zlatem. Gerlinger: „Přitom využíváme především nepříliš nákladnou kategorii akcií fondů, abychom náklady v celém portfoliu udrželi velmi nízké.“

Zajištění stoupajících cen je důležitým cílem investorů. Z hlediska rizik je zvyšující se inflace jedním z největších nebezpečí pro investory. „Zatímco především vysoce zadlužené státy inflaci potřebují, aby se oddlužily, mizí na druhé straně kupní síla“, říká Gerlinger. Otázkou je, jak trvalý je nárůst cen: V uplynulých měsících se vždy znovu uváděly základní a jednorázové efekty. Snížení DPH v Německu se rozplynulo, odvody za CO2 byly zavedeny. Krize na celém světě se postaraly o tlak na ceny ropy, stále ještě ne úplně znovu vytvořené dodací řetězce se starají o vyšší ceny.

„Zatímco skutečně mnoho těchto důvodů je jen jednorázových, jsou jiné trvalé“, říká Gerlinger. Tak stojí potírání důsledků pandemie stejně jako změna klimatu mnoho peněz, které dávají k dispozici i centrální banky. „Množství peněz, které zde teče do trhu, je obrovské a bude státy zatěžovat ještě celá léta“, říká Gerlinger.

Pro investory už nejsou v tomto prostředí investice příliš atraktivní. „Akcie jsou vždy dobrou alternativou, patří ale pro některé investory mezi příliš rizikové“, říká Gerlinger. Proto jsou žádány investice do věcných hodnot a také klasické bezpečné přístavy jako je zlato a jiné ušlechtilé kovy. „Získat je v manažovaném portfoliu ETF s nízkými náklady a nemuset je zabudovávat sám, to je pro investory zjevně velmi atraktivní - a jinde to téměř není k nalezení“, říká Gerlinger. Vycházím z toho, že velké přílivy uvidíme ještě dlouho.“

Více najdete na www.moventum.lu

Kontakt:

Moventum S.C.A.
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Tel: +352 26154 200
Email: contact@moventum.lu
www.moventum.lu

Tiskový kontakt:

news & numbers GmbH
Bodo Scheffels
Tel: +49 178 4980733
E-mail: bodo.scheffels@news-and-numbers.de
www.news-and-numbers.de

Ke stažení

Zde najdete naše Factsheets a brožury. Rovněž zde najdete: Ex-ante informace o nákladech & a úrokových sazbách.

Zůstaňte v obraze díky Moventum newsletteru

Exkluzivně pro odběratele:

  • Aktuální tržní údaje
  • Pozvánky k událostem
  • Další témata pro poradce

Zaregistrujte se hned!