AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se

Informace

Informace

Moventum S.C.A.

12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

Tel.: +352 26154 200
contact@moventum.lu

 

Obchodní rejstřík R.C.S. Luxembourg B 75930

DIČ: LU 21852934

 

Příslušný dozorčí úřad

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (Lucemburský dohled nad finančními trhy)

283, route d'Arlon
L-2991 Luxembourg

 

Vedení společnosti Moventum S.C.A.

Louis Wright –
 Chief Executive Officer
Andrew Walker – Chief Operating Officer

 

Přístup a používání webových stránek

Tyto webové stránky jsou informační stránky, které se obracejí jak na klienty společnosti Moventum S.C.A. (dále Moventum), tak i na ty, kteří nejsou našimi klienty. Produkty a služby uvedené na webových stránkách jsou ale vyhrazené pouze pro klienty, kteří mají u společnosti Moventum účet a dohodou akceptovali podmínky pro přístup k internetovým službám a jejich používání. Pro tyto služby platí poplatky společnosti Moventum.

Upozorňujeme na to, že na internetu není zaručeno listovní tajemství, a že přísluší každému uživateli internetu, aby učinil všechna vhodná opatření pro ochranu svých údajů a/nebo svého softwaru před viry, které případně na internetu kolují.

 

Obsah webových stránek

Na informace zveřejněné na těchto webových stránkách je nutné nahlížet jako na „komerční sdělení“ ve smyslu zákona ze 14. srpna 2000 o elektronickém obchodním styku. Každý návštěvník těchto webových stránek akceptuje od počátku, že bude přes webové stránky nebo e-mailem dostávat od společnosti Moventum sdělení obchodního charakteru.

Tyto webové stránky obsahují především informace, které daly k dispozici externí společnosti nebo jsou získané přes hyperlinky na jiné webové stránky, které nevyvinulo Moventum. Existence propojení webových stránek společnosti Moventum s jinými webovými stránkami neznamená, že je Moventum uznává a neobsahuje žádnou záruku v souvislosti s obsahem webových stránek nebo příslušným provozovatelem.

Finanční a ekonomické informace zveřejněné na webových stránkách slouží výhradně pro informaci. Je nutné je používat s maximální opatrností. Moventum nepřebírá záruku za správnost, spolehlivost, aktuálnost nebo kompletnost těchto informací.

Moventum si vyhrazuje právo měnit obsah webových stránek podle vlastního uvážení.

Webové stránky, dané k dispozici v rámci „koncepce Asset Manager Inside“, slouží pouze pro informaci a neznamenají doporučení k investování.

Obsah spočívá na zdrojích informací, které jsou považovány za spolehlivé. Neposkytujeme ale žádnou záruku, ani prohlášení ohledně správnosti a kompletnosti těchto informací, ani výslovně, ani mlčky. Ani společnost Moventum ani držitelé podílů, členové vedení nebo spolupracovníci neručí za informace příp. za upozornění, vyjádřená na těchto webových stránkách, která mohou být změněna bez upozornění předem. Upozorňujeme na to, že tyto informační stránky Asset Managerů vyjadřují pouze mínění příslušných podniků a za jejich obsah odpovídají oni.


Hyperlinky

Hyperlinky na těchto webových stránkách musejí být předem schváleny společností Moventum.

Hyperlinky, které tyto webové stránky zřizují k jiným webovým stránkám, v žádném případě nezakládají ručení společnosti Moventum.


Jmenné údaje a „cookies“

Informujeme tímto návštěvníky těchto webových stránek, že Moventum shromažďuje příslušné jmenné údaje a může je použít v automatizovaném zpracování. Kromě toho je upozorňujeme na to, že při vstupu na webové stránky je možné data přechodně ukládat nebo zaznamenávat v počítačových systémech, zejména pro usnadnění navigace na webových stránkách („cookies“). Návštěvníci opravňují Moventum k tomuto postupu. Můžete vykonávat svoje práva ke všem příslušným jmenným údajům podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) – přečtěte si prosím informace  Ochrana dat.

 

Autorské právo

Celkové nebo částečné kopírování nebo reprodukování stránek, údajů nebo jiného prvku webových stránek jakýmkoliv způsobem nebo pomocí jakéhokoliv nosiče dat bez povolení společnosti Moventum je považováno na podvodné padělání.

 

Sazby

Přístup na webové stránky je zdarma kromě poplatků od poskytovatele internetu, které vyúčtovávají přímo provozovatelé.

 

Image sources

 ©Serenkonata/AdobeStock:

©ErsErg/AdobeStock:

©Delphostock/AdobeStock:

©Delphostock/AdobeStock:

©Worawut/AdobeStock:

©eyewave/AdobeStock:

©sabino.parente/AdobeStock:

©patila/AdobeStock:

©oatawa/AdobeStock:

©Flashmovie/AdobeStock:

©K!NGW!N/AdobeStock: 

©peshkova/AdobeStock:

© Roman Antoschuk/AdobeStock :

© Ocelia_Mg/AdobeStock:

©Daniel Berkmann /AdobeStock:

©charnsitr /AdobeStock:

©envfx/AdobeStock:

©dekdoyjaidee/ AdobeStock:

©Miguel A Padrinan /AdobeStock:

©peshkov /AdobeStock:

©daboost /AdobeStock:

©NDABCREATIVITY/AdobeStock: