AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se
Systems and applications for financial advisorsSpolehlivé digitální nástroje.

Tak zůstává Váš klient stále ve středu pozornosti.Naše nástroje Vám pomohou trvale

zlepšit Váš pracovní život. 

DÁLE

Naše aplikace - secure, high quality & tailor-made

Moventum splňuje všechny bezpečnostní nároky finančního průmyslu. Naše nástroje pracují spolehlivě a plní všechny regulační požadavky. Doprovázíme naše klienty s našimi aplikacemi jak v každodenní činnosti, tak i při rozšiřování jejich obchodních aktivit. Přitom je stále přizpůsobujeme příslušným operativním a strategickým obchodním požadavkům našich klientů.

Naše řešení pro finanční poradce a jejich klienty

MoventumOffice 

Systém pro účinné a efektivní procesy pro finanční poradce

MoventumOffice je online investiční platforma pro finanční odborníky. Pomocí několika kliknutí zde otevřete depozita pro svoje klienty, umístíte obchodní příkazy a budete při svojí každodenní péči o klienty profitovat z nástrojů pro analýzy, reporty a podporu. Transakce se zpracovávají bezpečně a transparentně pomocí vysoce automatizovaných procesů.

Digitální platforma pro obchodování s cennými papíry Vám nabízí přístup k více než 10 000* fondů, ETF a k dalším cenným papírům i řešení pro správu majetku.

*Podle země původu/povolení k obchodování

AccountView 

Online nahlédnutí na účet pro majitele depozita Moventum


Výhody:

 • Bezpečný přístup k účtu online

 • Interaktivní, pro uživatele přátelská manipulace

 • Jediný online přístup k celkovému přehledu o investicích a hotovosti

 • Všechny údaje o účtu přehledně

 • Výpis z depozitu pro všechny investice

 • Vícejazyčná podpora

 • Jedno číslo účtu pro všechny převody

 • Elektronická poštovní schránka pro všechny podklady

 • Roční výpis z depozita

Systémy a aplikace pro investiční společnosti/institucionální investory

GTAS

privátní Transfer Agency System

Výhody:

 • LOAD (poplatek) 

  • FEL (vstupní poplatek), BEL (poplatek za zpětný odkup)
  • Definované třídy: Obchodník, produkt, transakce a typ účtu
 • OGC
  • Provize
  • Provize z podílu na objemu (Trailer fee)
  • CDSC (podmíněný odložený prodejní poplatek)
 • Daně
  • EUSD (směrnice Rady EU o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, WHT (srážková daň)
  • Národní daně
  • FIFO (first-in-first-out), LIFO (last-in-first-out)
  • Princip zdanění
 • Víceměnový systém
  • Účty v cizí měně v USD, CHF, atd. typ transakce
  • Různé měny, kurzové lístky
 • ROA (výnos z aktiv)
  • Typ účtu
  • Náklady nebo tržní hodnota jsou možné
 • Ostatní
  • Pravidelné spořící plány
  • Rozhraní
  • KYC (Know-your-customer) / Ověření legitimity / Zabránění Prevence proti praní špinavých peněz
  • Bloky

FundAgent 

Front-End Systém pro investiční společnosti/institucionální investory


Výhody:

 • Přes 15 000 uživatelů (30 obchodních společností)
 • Online nástroj
 • Přístup limitovaný na vyhrazenou IP adresu
 • Zřízení vlastního účtu
 • Podpora všech produktových skupin (RSP, zabezpečení ve stáří, atd.)
 • Propojení k informacím o investorech (KIID)
  • Osobní údaje
  • Detaily kontaktu
  • Transakce
 • Objednávka
  • Změny údajů
  • Blok
  • Zděděné objednávky
 • Obchody / zadání pokynů
  • Úpis
  • Zpětný odkup
  • Switch
  • Transfer

Fund AML 

Prevence praní špinavých peněz a compliance


Výhody:

 • Zpracování v reálném čase, automatické nebo manuální, efektivní blacklist scrubbing, rozpoznávání podvodů a analýza chování účtu
 • Webové rozhraní umožňující  White Labeling s vícestupňovou bezpečnostní koncepcí (přístup pro kontrolu auditorskou společností)
 • Audit podle ISAE 3402 provádí KPMG, včetně operací a technologií
 • Čtvrtletní kontrola rizik a interní audit
 • Blacklists:
  • World-Check – komerční seznam s přibližně 700 000 jednotkami (dílčí seznamy obsahují: UN List, OFAC, SDN, EU, BoE, politicky exponované osoby (PEP), Corporate Black list)
  • Bank of England list
  • EU list (konsolidovaný seznam s osobami, skupinami a ekonomickými jednotkami, podle finančních sankcí EU)
  • FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network)
 • Market timing
 • Frekventované obchodní transakce
 • Individualizovaný reporting (XLS, CSV, PDF)
 • Napojení na platformu transferové agentury nebo platformy obchodníků

Partnerské produkty

Turbine Asset Manager

Všestranný systém pro automatizaci procesů investičních společností

 

Výhody:

 • Navrženo pro automatizaci procesů v rámci organizace pro správu investic, zvýšení efektivity a zjednodušení pracovních kroků.
 • Modul správy portfolia umožňuje automatizaci:
  • Správa portfolia
  • Správa pokynů
  • Post-transakční procesy
 • Portfolio Analytics Modul je pokročilé analýza-jako-služba řešení, které zjednodušuje řadu kroků:
  • Automatizace sledování a výpočtu tržního rizika
  • Analýza portfolia
  • Monitorování investičních limitů
  • Interní a regulační reporting

Chcete-li získat další podrobnosti o produktu, klikněte sem: https://www.turbineanalytics.com/en/products

Privacy run

Systém pro bezpečné nakládání s daty ve společnosti

 

Výhody:

 • Shromažďování a správa dat v souladu s GDPR
 • Vyhnutí se riziku porušení zákona
 • Vlastníci dat mají možnost požádat o vymazání svých osobních údajů a provádět změny
 • Kontrola platnosti dat v souladu s parametrizací pravidel uchovávání a - pokud jsou splněny patřičné podmínky - automatická aktivace procesu vymazání
 • Podpora pracovníka ochrany údajů v jeho nebo její práci

Další podrobnosti o produktu naleznete zde: https://privacyrun.com/ 

Doplňkové služby

Naše partnerská společnost ProService Finteco je poskytovatelem řady správcovských služeb.

Patří sem komplexní služby pro finanční instituce v oblasti investičních fondů. Ty sahají od sledování regulačních a technologických trendů až po přizpůsobení IT procesů a řešení, správu potřebné systémové infrastruktury a poskytování moderních zákaznických služeb s plnou podporou prostřednictvím digitálních služeb.

 

Máte zájem? Další podrobnosti naleznete zde  https://www.turbineanalytics.com/en/services