AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se
Moventum for Institutional Clients

 

Spolupráce vytvářející hodnoty

 


Řešení pro institucionální klienty

360° partnerství v obchodování s cennými papíry

Řešení pro banky, pojišťovny a penzijní fondy

Institucionální klienti profitují z centralizovaných služeb v oblasti cenných papírů, jako je nákup, zpracování a úschova cenných papírů a online obchodní platforma MoventumOffice s příslušným vedením účtů a depozita pro jednotlivé nebo omnibusové účty. Nabídku uceluje globální investiční prostor, digitální podpora služeb v oblasti správy majetkua inovativní služby v oblastech managementu provizí a reportingu. Díky soustředění se na B2B2C a B2B zůstává společnost Moventum nezávislá a bez střetu zájmů.

Vedení účtů a depozita

Vedení účtů a depozita je možné pro jednotlivé nebo omnibusové účty. Kontaktním partnerem pro majitele depozita zůstává finanční instituce a Moventum přebírá nákladné a na zdroje náročné části distribučního řetězce: od založení účtu přes obchod až po reporting.

Víme, že vaši klienti důvěřují vaší značce a dovednostem Vaší společnosti. Proto se mohou různé zprávy a formuláře objevovat v designu Vaší společnosti, zatímco Moventum se v pozadí stará o regulační, operativní a technologické aspekty.

Institucionální nákup cenných papírů

Nabídkou speciálně pro institucionální klienty nabízí Moventum nepříliš nákladné a efektivní řešení pro centrální nákup cenných papírů, jejich zpracování a úschovu, zejména fondů. Nabídku doplňuje široké spektrum ETF s atraktivními podmínkami, částečně dokonce zdarma.

Pokyny na transakce s cennými papíry je možné podat jak přes online obchodní platformu MoventumOffice, tak i přes rozhraní API nebo SWIFT.

Management provizí a zpracování

Moventum přebírá jak vyjednávání a vybírání provizí na straně fondových společností, tak i vyúčtování poplatků koncovým klientům s následným připsáním ve prospěch provizního účtu, speciálně zřízeného pro institucionální klienty. Pomocí pravidel Override mohou být toky provizí automatizovaně vyplácené různým stranám (zpětná úhrada provizí z podílů na objemu koncovým klientům je rovněž možná).

Nabídku doplňuje detailní reporting včetně zpráv pro koncové klienty v souladu s MiFID.

Digitálně podporovaná řešení v oblasti správy majetku

Na mezinárodním investičním trhu existuje ze strany finančních zprostředkovatelů zvýšená poptávka po delegování úkolů portfoliamanagementu na specializované Asset Managery. Nabízíme Asset Managerům sestavení modelových portfolií v rámci naší platformy, která jsou upravená na míru pro potřeby Vašich klientů. Moventum přebírá technickou realizaci pokynů a rebalancing podle podmínek stanovených Asset Managery, spočívající na sofistikovaných procesech managementu rizik a compliance.

 

Jako doplněk k nabídce služeb pro institucionální klienty nabízí Moventum dále možnost standardizované a individuální správy majetku fondu. Moventum díky spolehlivým a vysoce kvalitním procesům poskytuje spolehlivou službu již více než 20 let. Moventum dodává řešení na míru s různými rizikovými profily. Kompetentní rozhodnutí o investicích s globálním zaměřením zajišťují vývoj excelentních produktů se správou majetku.

Řešení typu white-label

Mnoho služeb je k dispozici formou řešení white-label a je možné je přizpůsobit vzhledu finanční instituce.

V případě zájmu o individuální náhled nás neváhejte kontaktovat.