AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se
Asset management, funds, investment models


Správy majetku.

Fondy.

Investiční modely.


Správy majetku.

Fondy.

Investiční modely.

Produkty

Dokonalá rovnováha mezi řemeslným uměním a robustními průmyslovými procesy.

Produkty z managementu portfolia společnosti Moventum zahrnují jako doplnění k nabídce služeb od poskytovatelů finančních služeb aktivní správu majetku na bázi fondů a ETF, vlastní střešní fondy Moventum a další investiční modely s různými rizikovými profily. Jako Asset Manager specializovaný na investice do fondů přebírá Moventum kromě managementu technickou realizaci a rebalancing i realokaci podle podmínek stanovených v produktech - spočívající na sofistikovaných procesech managementu rizik a compliance.