AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se
Asset management, funds, investment models


Správy majetku.

Fondy.

Investiční modely.

Produkty

Dokonalá rovnováha mezi řemeslným uměním a robustními průmyslovými procesy.

Produkty z managementu portfolia společnosti Moventum zahrnují jako doplnění k nabídce služeb od poskytovatelů finančních služeb aktivní správu majetku na bázi fondů a ETF, vlastní střešní fondy Moventum a další investiční modely s různými rizikovými profily. Jako Asset Manager specializovaný na investice do fondů přebírá Moventum kromě managementu technickou realizaci a rebalancing i realokaci podle podmínek stanovených v produktech - spočívající na sofistikovaných procesech managementu rizik a compliance.

Posilte svou budoucí nabídku finančního poradenství a makléřských služeb.

Proč finanční poradci důvěřují produktům správy majetku Moventum S.C.A.?

  • Naše řešení pro správu aktiv snižují Vaši administrativní zátěž a pracovní zátěž při obchodování s cennými papíry, protože jsou z velké části automatizovaná a poskytují Vám více času na poradenství klientům.

  • Nízké minimální investice 5 000 EUR do řešení správy aktiv a od 50 EUR do modelových portfolií a různé rizikové profily činí tyto produkty zajímavými pro mnoho investičních strategií.

 

  • Investiční proces správy portfolia Moventum Asset Management je v procesu výběru fondů podporován nezávislými odbornými znalostmi externí společnosti zabývající se analýzou fondů, FondsConsult Research GmbH.
  • Investiční rizika jsou diverzifikována prostřednictvím služeb správy aktiv společnosti Moventum. 

 

  • Společnost Moventum dodržuje důležité povinnosti týkající se regulační dokumentace.

 

  • Finanční poradci získají přístup k investičnímu know-how a tržním informacím.

  • Investoři a poradci těží ze sofistikovaných a digitálních služeb.

 

  • Platforma fondů Moventum se kromě správy aktiv, kterou provádí naše dceřiná společnost Moventum Asset Management S.A., stará o správu depozitních účtů a také o realokaci a rebalancování.

 

  • Produkty nabízejí řešení pro všechny poradenské modely.

Chtěli byste rozšířit své podnikání?

Otevření depozitního účtu pro investování Vašich klientů do strategie správy aktiv nebo našeho fondu fondů je jednoduché a lze jej provést digitálně nebo v papírové podobě. Rádi Vám zašleme všechny potřebné dokumenty a náš tým Vám pomůže, pokud budete potřebovat pomoc. Využití produktů pro správu aktiv, stejně jako online investiční platformy a řady dalších služeb je pro finanční poradce samozřejmě bezplatné.

Kontaktujte nás.