AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se
Fund services

Různorodé aspekty
celého životního cyklu fondu
jsou u nás v dobrých rukou.

Na míru vašim konkrétním potřebám

Naše nástroje

Společnost Moventum nabízí svým zákazníkům komplexní zkušenosti se správou fondů, díky kterým se mohou správci aktiv, institucionální investoři, propagátoři fondů a rodinné kanceláře soustředit na své hlavní podnikání a delegovat na společnost Moventum všechny nutné a časově náročné služby nezbytné k řádné správě investičního fondu.

Ať už jde o založení tradičních investičních fondů určených retailové veřejnosti, nebo vytvoření alternativních fondů (regulovaných či nikoli), společnost Moventum nabízí pomoc se všemi fázemi života fondu. Společnost Moventum dokáže poskytovat komplexní služby spojené s fondy a svým zákazníkům nabídnout potřebnou profesionalitu a vynikající zákaznickou podporu spolu s vysokou úrovní systémové automatizace.

Společnost Moventum se profiluje jako hráč působící v otevřené architektuře, spolupracující s mnoha dalšími poskytovateli služeb lucemburského finančního prostoru, aby svým zákazníkům nabídla integrované a kompletní služby.NAŠE SLUŽBY V KOSTCE:

Správa fondu – účetní služby

 • Výpočet a distribuce čisté hodnoty aktiv (NAV)
 • Výpočet poplatků (tj. výkonnostní poplatky, poplatky za správu)
 • Vydávání konkrétních periodických zpráv
 • Vypracování účetní závěrky
 • Pomoc v rámci procesu ročního auditu
 • Správa příslušných ročních účetních závěrek v souladu s místními požadavky

Služby v oblasti regulace a dodržování předpisů

 • Služby regulačních výkazů
 • Hlášení CRS a FATCA
 • Rozsáhlá podpora zřízení KIID – PRIIPS
 • Sledování a vykazování v registru UBO
 • Průběžné sledování povinností KYC a AML

Registrační a správní agentura

 • Proces přivedení investorů pokrývající všechny povinnosti KYC a AML
 • Proces zřízení účtu investorů
 • Online přístup pro investory – Sledování Učtu / Account View
 • Provádění všech relevantních transakcí investorů a činností společnosti
 • Proces komunikace s investory – vydávání aktualizací smluv a periodických výkazů

Proces založení

 • Představení/koordinace všech příslušných externích poskytovatelů služeb
 • Kontrola a ověření emisní a zakládací dokumentace a veškerých dalších doplňkových dokumentů souvisejících s fondem
 • Pomoc v rámci procesu zřízení bankovního účtu
 • Vypracování a vydání provozního memoranda fondu

Sídlo – tajemník společnosti – ředitel

 • Sídlo fondu
 • Jmenování nezávislého ředitele
 • Tajemník společnosti
 • Svolávání a vedení valných hromad akcionářů – vypracování příslušného zápisu
 • Svolávání a vedení zasedání představenstva – vypracování příslušného zápisu
 • Správa příslušných usnesení v souladu s místními požadavky

Služby společnosti

 • Pomoc při zakládání SPV a GP subjektů spojených s projekty fondů
 • Sídlo subjektu
 • Jmenování nezávislého ředitele
 • Účetní služby
 • COSEC a správní služby

Daňové služby

 • Lucemburské přiznání k dani z příjmu
 • Daňová přiznání k úpisu
 • DPH
 • Zavedení konkrétního daňového výkaznictví pro investory