AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se
Fund services
Četné aspekty celého cyklu života fondu

- u nás v dobrých rukách.Zaměřeno na Vaše specifické požadavky 

Naše nástroje

Správcům majetku nabízíme rozsáhlé služby v oblastech administrativa, účetnictví a transferová agentura.

Registrační a transferové pracoviště

 • Vedení registrace s kontrolami AML a KYC
 • Zpracování vydání, zpětný odkup a výměny podílů fondů

Účetnictví fondu

 • Zjištění ceny fondu
 • Příprava ročních závěrek a průběžných zpráv 
 • Obsažné zprávy o fondu

Správa podniku

 • Podpora při založení kapitálové společnosti
 • Služby domicilu a převzetí veškerých administrativních a operativních procesů

Nástroje

GTAS

firemní systém Transfer Agency System

Výhody:

 • LOAD (příplatek)

  • FEL (příplatek za vydání), BEL (příplatek za za zpětný odkup)
  • Definované třídy: Obchodník, produkt, transakce a typ účtu

 • OGC
  • Provize
  • Provize z podílu na objemu
  • CDSC
 • Daně
  • EUSD, WHT
  • Národní daně
  • FIFO, LIFO
  • Princip zdanění
 • Víceměnový systém
  • Účty v cizí měně v USD, CHF, atd. typ transakce
  • Různé měny, kurzové lístky
 • ROA
  • Typ účtu
  • Náklady nebo tržní hodnota jsou možné
 • Ostatní
  • Pravidelné spořící plány
  • KYC (Know-your-customer) / Kontrola legitimace / Zabránění praní špinavých peněz
  • Bloky
  • Rozhraní

FundAgent 

Front-End systém pro investiční společnosti/institucionální investory


Výhody: 

 • Přes 15 000 uživatelů (30 obchodních společností)

 • Online nástroj
 • Přístup limitovaný na vyhrazenou IP adresu
 • Zřízení vlastního účtu
 • Podpora všech produktových skupin (RSP, zabezpečení ve stáří, atd.)
 • Propojení k informacím o investorech (KIID)
  • Osobní údaje
  • Detaily kontaktu
  • Transakce
 • Objednávka
  • Změny údajů
  • Blok
  • Zděděné objednávky
 • Obchody / zadání pokynů
  • Úpis
  • Zpětný odkup
  • Switch
  • Transfer

Fond AML 

potírání praní špinavých peněz a compliance


Výhody:

 • Zpracování v reálném čase, automatické nebo manuální, efektivní blacklist scrubbing, rozpoznávání podvodů a analýza chování účtu
 • Webové rozhraní umožňující White Labeling s vícestupňovou bezpečnostní koncepcí (přístup pro kontrolu  auditorskou společností)
 • Audit podle ISAE 3402 provádí KPMG, obsahem jsou i operace a technologie
 • Čtvrtletní kontrola rizik a interní audit
 • Blacklists:
  • World-Check – komerční seznam s přibližně 700 000 jednotkami (dílčí seznamy obsahují: UN List, OFAC, SDN, EU, BoE, politicky exponované osoby (PEP), Corporate Black list)
  • Bank of England list
  • EU list (konsolidovaný seznam s osobami, skupinami a ekonomickými jednotkami, podle finančních sankcí EU)
  • FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network)
 • Market timing
 • Frekventované obchodní transakce
 • Individualizovaný reporting (XLS, CSV, PDF)
 • Napojení na platformu transferové agentury nebo platformy obchodníků