AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se

Moventum vstupuje se společností Schroders Capital na trh fondů ELTIFs

Evropské dlouhodobé investiční fondy (ELTIF) otevírají soukromým investorům celý investiční svět mimo akciové trhy. Ať už se jedná o soukromý kapitál, investice do infrastruktury nebo nemovitostní projekty - bariéry na soukromých trzích padají. Na ty, kteří se udrží, čekají nadprůměrné výnosy. A brzy by jich mělo přibývat: „Nedávno vstoupila v platnost nová pravidla, díky nimž jsou ELTIFs pro soukromé investory atraktivnější,“ říká Jan Zendulka, CEO společnosti Moventum a.s. „Proto nyní úzce spolupracujeme se společností Schroders Capital na prvním ELTIF,“ dodává Jan Zendulka, který očekává výrazný růst tohoto trhu.

ELTIFs zavedla EU v roce 2015, aby umožnila soukromým investorům přístup k investicím, které se neobchodují na burze: Investiční fondy ELTIFs se zaměřují na Private Equity, Private Debt, infrastrukturní projekty, jako jsou silnice, větrné elektrárny, elektrické a optické vedení nebo nemovitosti. Reálná ekonomika zase prostřednictvím ELTIFs získává prostředky na dlouhodobé investice. „Dříve soukromí investoři neměli téměř žádné možnosti investovat do těchto aktiv,“ vysvětluje Jan Zendulka. Rozdíl mezi ELTIFs a investičními fondy podle požadavků směrnice SKIPCP spočívá především v dlouhodobém charakteru investice.

Právě vstoupila v platnost nová pravidla, díky nimž jsou tyto fondy s různými aktivy ještě atraktivnější a dostupnější. Zatímco dříve byly fondy ELTIFs ve srovnání s kótovanými investicemi relativně nelikvidní - neobchoduje se s nimi každý obchodní den -, nyní se to podle dokumentu RTS Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) z 19. prosince 2023 změní. V budoucnu mohou být doby držení a pravidla pro odkup podílových jednotek fondů strukturovány odlišně v závislosti na produktu. „Počítá se dokonce s možností denního odkupu, ale také s jasnými požadavky na likviditu,“ říká Jan Zendulka. To soukromým investorům v budoucnu otevře dveře k nadprůměrným výnosům, kterých nyní často dosahují mimo akciové trhy. „Pokud budou výnosy správné, mají ELTIFs šanci stát se skutečnou, udržitelnou formou investování,“ dodává Jan Zendulka.

Nová pravidla rovněž změnila kvótu pro přípustné formy investic, která byla snížena ze 70 na 55 procent. Změnily se také poměry diverzifikace: Jediné hmotné aktivum může nyní tvořit 20 procent celkového portfolia, nikoliv jen deset procent jako dříve. Dále byl zvýšen přípustný poměr dluhového kapitálu u produktů prodávaných neprofesionálním investorům z 30 na 50 procent a možné jsou i fondy fondů.

Pro drobné investory byla zrušena minimální výše investice 10 000 eur a požadavek, že do ELTIFs mohou investovat pouze deset procent svých peněz. Tento limit byl spojen s testem aktiv, který byl nyní zrušen, stejně jako samostatný test vhodnosti. „ELTIFs se tak stávají přístupnými i lidem s nižšími investičními částkami, a tím se víceméně demokratizují,“ vysvětluje Jan Zendulka, který předpokládá, že se počet nabízených ELTIF ve střednědobém horizontu více než zdvojnásobí.

ELTIFs pak budou mít jinou strukturu, jiné podmínky, jiné výpovědní lhůty nebo data splacení. „Díky širokému investičnímu spektru mohou ELTIFs v budoucnu představovat alternativu mimo jiné k ostatním fondům v sektoru AIFM,“ předpovídá Jan Zendulka a očekává, že objem trhu v příštích třech letech vzroste pětinásobně. „Dobře strukturované fondy ELTIFs s přístupem k velkým investičním aktivům mohou očekávat silný růst,“ říká Jan Zendulka.

Více informací je k dispozici na www.moventum.cz

Ke stažení

Zde najdete naše Factsheets a brožury. Rovněž zde najdete: Ex-ante informace o nákladech & a úrokových sazbách.

Zůstaňte v obraze díky Moventum newsletteru

Exkluzivně pro odběratele:

  • Aktuální tržní údaje
  • Pozvánky k událostem
  • Další témata pro poradce

Zaregistrujte se hned!