AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se

Fondy Moventum klasifikované podle článku 8

Lucemburk, 15. Září 2022 – Stále více investorů se při svých peněžních investicích zaměřuje na udržitelnost a poptávka po vhodných produktech mezi poradci rychle roste. Společnost Moventum nyní může tuto poptávku uspokojit ještě lépe: Fondy fondů Moventum Plus Aktiv jsou nyní klasifikovány v souladu s článkem 8 podle nařízení o zveřejňování informací. Kromě toho zde stejně jako u portfolií správy aktiv MoventumPlus Aktiv lze brzy očekávat klasifikaci jako „udržitelnou“ ve smyslu evropské směrnice o finančních trzích. „Klademe důraz na to, abychom poradcům dávali k dispozici investice v souladu s ESG, které přinášejí užitek i v dlouhodobém horizontu,“ říká Andreas Pál, Senior Vice President & Head of Sales Moventum S.C.A.

Společnost Moventum Asset Management přizpůsobila svou standardizovanou správu aktiv a fondy fondů kritériím, které odůvodňují jejich klasifikaci jako udržitelný produkt ze strany regulátora. „Zahrnutí témat ESG, tj. otázky udržitelnosti - životní prostředí, sociální aspekty a řízení podniků - je ve finančním odvětví již běžnou praxí,“ říká Pál. „Efektivní řízení otázek ESG proto považujeme za nutnost.“

S úspěchem: Podle rozhodnutí dozorových orgánů se nyní fondy fondů Moventum Plus Aktiv SICAV mohou oficiálně nazývat "fondy podle článku 8" podle nařízení o zveřejňování informací (SFDR). Toto nařízení ukládá společnostem v odvětví finančních služeb povinnost transparentně uvádět, jak jsou jejich produkty udržitelné, což má zabránit „greenwashingu“.

Fond fondů navíc splňuje další kritéria udržitelnosti, která by měla umožnit jeho zařazení mezi „udržitelné“ i ve smyslu evropské směrnice o finančních trzích (MiFID). „Zde je práce ze strany Moventum Asset Management S.A. dokončená," říká Pál. „Ještě chybí posouzení auditorem.“

Opatření v oblasti udržitelnosti zavedená na úrovni společnosti se automaticky týkají také portfolií v oblasti správy aktiv MoventumPlus Aktiv, která jsou shodná s portfolii fondů fondů, s výjimkou portfolia Private Wealth. "Jsme proto přesvědčeni, že i pro naše portfolia dosáhneme "udržitelné" klasifikace, a to od defenzivních po ofenzivní portfolia," říká Pál. Z důvodu chybějícího rozsahu fondu však bohužel nebude zařazení portfolia Private Wealth Portfolio jako udržitelného produktu v dohledné době možné.

Více najdete na adrese www.moventum.lu

Ke stažení

Zde najdete naše Factsheets a brožury. Rovněž zde najdete: Ex-ante informace o nákladech & a úrokových sazbách.

Zůstaňte v obraze díky Moventum newsletteru

Exkluzivně pro odběratele:

  • Aktuální tržní údaje
  • Pozvánky k událostem
  • Další témata pro poradce

Zaregistrujte se hned!