AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se

Zbyly ještě nějaké bezpečné přístavy?

Kvůli mnoha krizím ve světě mají investoři často tendenci hledat bezpečná útočiště. Žádané je tedy zlato, americký dolar, ale také dlouhodobé státní dluhopisy s vysokým ratingem. „Tentokrát to však není tak jednoduché – doba bezpečných přístavů je pryč,“ říká Jan Zendulka, CEO společnosti Moventum a.s. „Investoři jsou rozděleni a nejdou pouze jedním směrem, jak tomu bylo například před několika lety.“ To přináší příležitosti i rizika.

Byla to klasika: Někde ve světě vypukla válka – a investoři uprchli do bezpečných přístavů. Zlato rostlo stejně jako americký dolar a oblíbené byly i americké státní dluhopisy s dlouhou dobou durace. Tento typický vzorec chování však nyní vymizel nebo je vidět jen v omezené míře. Reakce se liší v závislosti na tom, co je považováno za krizi. To je například vidět u kryptoměn: Dlouhou dobu byly považovány za indikátor chuti trhů riskovat, takže by po nich v současnosti neměla být poptávka – ale právě naopak prudce rostou. „To je však velmi krátkozraké,“ míní Jan Zendulka, protože „kryptoměny jsou ‚rádoby měna‘ bez jakékoli vnitřní hodnoty.”

Například státní dluhopisy AAA fungovaly velmi dobře jako bezpečné útočiště během bankovní krize a euro krize. Následně pak byly vyhledávány s odpovídajícím nárůstem cen. Při vypuknutí ukrajinské války byly také stále oblíbeným řešením, ale během války v Gaze se ukázaly jako poměrně slabé, takže si nevedou dobře. Na rozdíl od toho hrálo zlato v obou konfliktech roli bezpečného přístavu. Ve fázi extrémně nízkých úrokových sazeb byly nemovitosti využívány i jako „krizová“ investice, což vedlo k enormní inflaci jejich cen.

„Psychologie trhů a účastníků trhu zde hraje stále důležitější roli“, říká Jan Zendulka. „Pokud například hraje větší roli strach z inflace tažené cenou ropy, jako v konfliktu v Gaze, vede to k deformacím.“ Globální finanční trhy jsou navíc stále rozmanitější. „Doposud definované bezpečné přístavy jsou především zkušeností západních a anglosaských finančních trhů“, dodává Jan Zendulka.

S novými, důležitými hráči přichází nový pohled na trhy. „Čínští investoři, latinskoameričtí investoři, státní investiční fondy z Emirátů – ti všichni hrají stále důležitější roli,“ říká Jan Zendulka. „Redefinují jak riziko, tak bezpečnost.“ Ostatně, proč by měl investor mimo dolarovou zónu podstupovat měnové riziko ve vlastním portfoliu, když hledá jistotu? Místo amerických investic se proto stále častěji hledají bezpečná útočiště v jiných regionech. A také se tam nacházejí. „I když USA nebo globální Západ stále ještě zdaleka dominují finančním trhům“, říká Jan Zendulka, „mezery se zmenšily a příležitosti pro alternativy se zvětšily.“

„Nicméně ve velkém množství samozřejmě existuje určitá síla. Z tohoto důvodu zůstane americký trh v době krize první volbou už kvůli své tržní kapitalizaci. Totéž v menší míře platí pro trhy jiných průmyslových zemí“, říká Jan Zendulka. „Jediná investice, která se zde ještě může udržet, je také jedna z nejstarších a jistě nejglobálnějších: zlato.“

Více informací je k dispozici na www.moventum.cz.

Ke stažení

Zde najdete naše Factsheets a brožury. Rovněž zde najdete: Ex-ante informace o nákladech & a úrokových sazbách.

Zůstaňte v obraze díky Moventum newsletteru

Exkluzivně pro odběratele:

  • Aktuální tržní údaje
  • Pozvánky k událostem
  • Další témata pro poradce

Zaregistrujte se hned!