AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se

U akcií není patrný žádný jasný trend

Akciové trhy se v současné době zmítají mezi úrokovými sazbami, růstem a politickou situací. „Inflace, měnová politika, hospodářský růst, volby a geopolitika budou v nadcházejících měsících dominantními tématy,“ říká Jan Zendulka, CEO společnosti Moventum a.s. Výkyvy cen jedním či druhým směrem jsou možné a trend zůstává nejasný. „Proto prozatím zaujímáme celkově neutrální pozici.“

„Naši dosud největší regionální sázku - Japonsko - snižujeme z převážení na neutrální,“ vysvětluje Jan Zendulka. Trh v posledních čtvrtletích těžil z odlivu kapitálu z Číny. Situace se však nyní opět stabilizuje a trh na konci prvního čtvrtletí vstoupil do fáze konsolidace. „Japonské akcie zůstávají zajímavé,“ říká Jan Zendulka. Příznivé ocenění, exportní ekonomika těžící ze slabého jenu a opatření v oblasti správy a řízení společností, jako jsou zpětné odkupy akcií a vysoké dividendy, totiž jistě otevírají cenový potenciál. Další kroky Bank of Japan směrem k poněkud restriktivnější měnové politice by se však mohly ukázat jako zátěž.

Navzdory dobrým čtvrtletním výsledkům rally v USA prozatím nepokračovala. Wall Street v poslední době podporuje stále méně technologických akcií, přičemž zejména fantazie o umělé inteligenci způsobují, že ocenění zůstává vysoké. „Technologický pokrok má v USA trvalý dopad na produktivitu,“ vysvětluje Jan Zendulka. „Zisková očekávání v tomto segmentu zůstávají vysoká.“ Pro americký trh nadále hovoří expozice vůči umělé inteligenci. Všechny tyto skutečnosti dohromady znamenají, že Moventum rovněž snížilo svou mírnou nadváhu v USA na neutrální. Sekundární akcie nejsou v současnosti v USA váženy. Nižší než očekávané snížení úrokových sazeb by mohlo zatížit druhořadé akcie, protože mají tradičně vyšší úroveň zadlužení, a proto by byly zatíženy vyššími úvěrovými náklady.

Evropský akciový trh si v poslední době vede povzbudivě. „To zřejmě odráží očekávání cyklického ekonomického oživení,“ vysvětluje Jan Zendulka. V prvních ukazatelích jsou patrné první známky ekonomické stabilizace, i když nedávný pokles německého indexu podnikatelského klimatu Ifo upozorňuje na rizika. Celkově zůstávají evropské akcie příznivěji oceněny než americké a obchodují se pod historickým průměrem. Zejména akcie s malou a střední kapitalizací poprvé za poslední čtyři týdny opět překonaly svou výkonnost. První snížení úrokových sazeb ECB a pozitivní revize zisků by mohly poskytnout další růstový potenciál. Moventum zůstává vůči Evropě neutrálně vážené, s mírným podváženým podílem Švýcarska a Spojeného království mimo eurozónu.

Rozvíjející se trhy, které byly dříve podvážené, jsou nyní u společnosti Moventum také hodnoceny neutrálně. Jedním z důležitých důvodů je pravděpodobně oživení čínského akciového trhu. Navzdory přetrvávajícím problémům v sektoru nemovitostí byly prognózy růstu revidovány mírně směrem nahoru. „Zdá se, že opatření fiskální politiky přijatá na podporu ekonomiky fungují,“ říká Jan Zendulka. Čínská vláda mimo jiné přešla k cílené podpoře pouze jednotlivých sektorů. Zároveň spotřeba těží ze snížení daní a vysokých úspor Číňanů. „Zdá se, že je možný hospodářský růst až o pět procent,“ předpovídá Jan Zendulka. Existuje však riziko, že čínský vývoz bude stále více podléhat clům. Dalším důvodem pro zvýšení hodnocení rozvíjejících se trhů na neutrální by mohla být vysoká poptávka po komoditách, která má pozitivní vliv na rozvíjející se země bohaté na suroviny. Nadějná zůstává také Indie, která se může pochlubit působivým tempem růstu. „Důležité bude, aby vláda zůstala věrná svému podnikatelsky příznivému kurzu,“ dodává Jan Zendulka.

Ke stažení

Zde najdete naše Factsheets a brožury. Rovněž zde najdete: Ex-ante informace o nákladech & a úrokových sazbách.

Zůstaňte v obraze díky Moventum newsletteru

Exkluzivně pro odběratele:

  • Aktuální tržní údaje
  • Pozvánky k událostem
  • Další témata pro poradce

Zaregistrujte se hned!