AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se

První pohled na výkonnost mezinárodních akciových trhů je klamný!

Při pohledu na výkonnost mezinárodních akciových trhů v prvních dvou květnových týdnech lze nabýt dojmu, že se na trhu neobjevily téměř žádné informace, relevantní pro trh. Ve skutečnosti však byl kalendář s daty plný: Jak v USA, tak i v eurozóně došlo k očekávanému zvýšení úrokových sazeb vždy o 25 bazických bodů. V USA tak byly úrokové sazby od března loňského roku zvýšeny celkem o 500 bazických bodů, v eurozóně od loňského července o 375 bazických bodů.

Zatímco v USA mnohé nasvědčuje tomu, že cyklus zvyšování úrokových sazeb se chýlí ke konci, v Evropě se zdá, že stále existuje prostor pro další úpravy úrokových sazeb. V USA i v Evropě byly také zveřejněny nové údaje o inflaci za duben. Inflace se i nadále pohybuje výrazně nad cíli centrálních bank, i když se potvrdil celkový obraz zpomalení dynamiky inflace. Pozitivně překvapivé údaje z amerického trhu práce mezitím potvrdily obraz odolné ekonomiky. Poněkud v pozadí byla nadále doutnající krize amerických regionálních bank, které jsou však stále ještě postiženy odchodem depozit. Eskalující spor o to, aby americký kongres zvýšil dluhový strop USA, je v současné době ještě mnohými účastníky trhu odmítán jako politické "kašpárkové divadlo" - v minulosti bylo téměř vždy na poslední chvíli dosaženo dohody -, ale skutečný (dočasný) výpadek plateb USA již nelze vzhledem k většinovým poměrům v kongresu také zcela vyloučit. Dopad na náladu na trhu by byl jistě zničující a pravděpodobně by vedl přímo k recesi. V této smíšené situaci se akciové trhy dokázaly celkově vyvíjet mírně pozitivně, přičemž vývoj trhu nyní podporuje pouze několik velkých technologických titulů, které těží z humbuku kolem ChatGPT a umělé inteligence. Na straně dluhopisů způsobilo možné ukončení cyklu zvyšování úrokových sazeb malé cenové zisky, zatímco rizikové prémie se pohybovaly do strany.

Strana dluhopisů u portfolií Moventum se mohla na klesajících úrokových sazbách u delších splatností podílet pouze v omezené míře, a to z důvodu umístění s krátkou durací. Dluhopisy s krátkou dobou splatnosti však přispěly k nižší volatilitě a stabilní pozitivní příspěvky měly i fondy peněžního trhu. Podnikové dluhopisy si vedly v souladu s trhem. Globální investice do výnosových cenných papírů naopak utrpěly mírným růstem úrokových sazeb v USA a rozšířením rizikových prémií v americkém segmentu s vysokými úroky. Na straně akcií se ukázalo, že růstový (growth) segment převažuje nad hodnotovým (value). V souladu s tím se nadprůměrně dařilo také technologickému a zdravotnickému sektoru, které jsou v portfoliích nadhodnoceny. Naopak cyklické sektory, jako jsou energie a komodity i bankovní segment, se potýkaly s problémy. V prostředí oslabujících ekonomických údajů se ukázalo, že opatrné umístění v segmentu malých podniků bylo správné. Naše pozice na rozvíjejících se trzích těžily z jejich lepší výkonnosti. Podprůměrný byl ale vývoj na čínském akciovém trhu, kde je nálada i přes silný růst HDP v prvním čtvrtletí nadále špatná. Nadhodnocení Evropy se nevyplatilo, ale expozice v Japonsku přispěly k pozitivnímu vývoji. V tomto prostředí si portfolia Moventum vedla dobře díky stabilním příspěvkům na straně dluhopisů a účasti na pozitivním vývoji akciových trhů.

Pozitivní vývoj zaznamenalo také portfolio PWM. Příspěvky k výkonnosti byly široce diverzifikované. Zvláštní zmínku si zaslouží strategie smíšených fondů, které si všechny vedly pozitivně. U dluhopisových fondů se pozitivně projevily především strategie s krátkou dobou splatnosti a strategie blízké peněžnímu trhu, zatímco globálně investující fondy částečně utrpěly růstem úrokových sazeb v USA. Potěšitelný byl také vývoj dvou long-short fondů, které v průběhu sledovaného období dokázaly profitovat ze svého umístění. Příznivé prostředí pro růstové akcie podpořilo Lazard Convertibles, zatímco JPM Europe Strategic Value trpěl svým hodnotovým (value) zaměřením. Cena zlata se konsolidovala na vysokých úrovních

Ke stažení

Zde najdete naše Factsheets a brožury. Rovněž zde najdete: Ex-ante informace o nákladech & a úrokových sazbách.

Zůstaňte v obraze díky Moventum newsletteru

Exkluzivně pro odběratele:

  • Aktuální tržní údaje
  • Pozvánky k událostem
  • Další témata pro poradce

Zaregistrujte se hned!