AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se

Produkty v oblasti správy majetku: Královská cesta pro poradce

Komentář od Andreas Pál, viceprezident AT & CEE společnosti Moventum a CEO společnosti Moventum a.s.

Co mají tato témata společného: akciové trhy lámou rekordy, výnosy z dluhopisů na nejnižší úrovni, záporné úrokové sazby, Afghánistán, změna klimatu a technologický pokrok? Každé téma nabízí příležitosti nebo vzbuzuje strach, každé téma může mít vliv na investiční rozhodnutí a výkonnost. O každém z těchto témat je možné náruživě diskutovat a analyzovat ho. A na každé z těchto témat se klienti ptají poradců – a ti by měli dát věrohodnou odpověď. Ta se však může velmi lišit v závislosti na vybraných produktech.

Výzkumy v oblasti neurofinancí nebo také odvozená data v oblasti behaviorálních financí ukazují, že lidé – klienti – přisuzují tématům velmi odlišnou důležitost. Neexistuje jedno nadřazené téma. Zatímco jeden klient považuje za nebezpečí změnu klimatu, jiný ji vnímá jako příležitosti. Poradce tedy musí mít na každou otázku vhodnou odpověď. Aby to poradci dokázali, jsou nuceni se zabývat produkty do detailu, číst a studovat zprávy o výzkumu i související informace – a tím spíše, čím více nejrůznějších produktů od ETF přes dluhopisy, akcie až po fondy má poradce alokovaných v portfoliích klientů.

Tato témata jsou nejen velmi rozdílná, ale i dopady na různé produkty sahají od možného pozitivního efektu přes neutrální až k silně negativnímu. Poradce by to měl vidět a být schopen zodpovědět všechny možné otázky na tato témata. Obtížný úkol. Navíc musí poradce za své odpovědi převzít zodpovědnost. Jaká je ale správná odpověď na otázku ohledně dopadů změny klimatu na akcii firmy XY?

Pokud se použije méně produktů, úsilí se výrazně sníží. Nebo se místo mnoha jednotlivých produktů použije produkt v oblasti správy majetku. Výhoda: Zde se o všechny tyto otázky stará asset manažer. Poradce vystupuje vůči klientovi mnohem uvolněněji, protože on sám nemusí vyhledávat informace, analyzovat je a být za ně odpovědný.

Kromě výhod, týkajících se veškerých informací a reportů o produktech, je také mnohem jednodušší provádět změny. Pro správu majetku je zapotřebí jednorázová žádost a podpis pod mandátem ke správě majetku. Tím má klient v konečném důsledku zainvestováno do mnoha ISINů. Kromě toho se výrazně snižuje odpovědnost,  protože při zprostředkování smlouvy o správě majetku se nejedná o poradenství, pro něž je nutné povolení.

Aktivně řízená portfolia si vedou obzvláště dobře proti jednotlivým akciím nebo dokonce jednotlivým ETF. Protože ačkoliv jsou ETF opakovaně chváleny za stabilní výkon a nízké náklady, představují pouze indexy. Stoupáte s nimi, ale s nimi také padáte. Samozřejmě je to správně: Kdo spoléhá na jediný aktivně spravovaný fond, nese riziko. Dokonce a hlavně v případě, když se jedná o dobře prodávané fondy jednotlivých hvězdných manažerů.

Kdo ale využívá portfolio sestavené z různých aktivních fondů, ten riziko snižuje. Pokud je výběr fondu také pravidelně kontrolován, je bezpečnost ještě vyšší. Asset manažeři, kteří sledují trhy a jednají adekvátně, mohou u klesajících trhů riziko ztráty výrazně omezit. Z pohledu poradce jsou portfolia stejně jednoduchá, jako jsou ideální pro mnoho klientů. V tomto ohledu se zde zájmy klientů i poradců perfektně potkávají.

Více najdete na www.moventum.cz

Ke stažení

Zde najdete naše Factsheets a brožury. Rovněž zde najdete: Ex-ante informace o nákladech & a úrokových sazbách.

Zůstaňte v obraze díky Moventum newsletteru

Exkluzivně pro odběratele:

  • Aktuální tržní údaje
  • Pozvánky k událostem
  • Další témata pro poradce

Zaregistrujte se hned!