AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se

Příznivé prostředí pro akcie a dluhopisy

Listopad skončil pro akciové a dluhopisové trhy velmi příznivě. Nadále převládá scénář "měkkého přistání" s mírně oslabující ekonomikou, který otevírá centrálním bankám možnost začít v novém roce co nejdříve snižovat úrokové sazby. Argumentuje se tím, že klesající míra inflace způsobí růst reálných úrokových sazeb a centrální banky budou proti tomu působit snižováním úrokových sazeb. V současnosti se podle konsensu neočekává ani výrazně silnější ekonomické zpomalení, ani oživení inflace.

Tento předpoklad je podpořen prudkým poklesem inflace. V eurozóně klesla v listopadu celková inflace na pouhých 2,4 % a jádrová inflace na 3,6 %. Oba údaje byly výrazně pod očekáváním. Průzkumy podnikatelského klimatu také nenaznačují další zhoršení a stabilizují se na nízkých úrovních. Tolik sledovaný index podnikatelského klimatu Ifo v Německu byl dokonce o něco lepší, než se očekávalo. Dluhopisové trhy zaznamenaly v důsledku poklesu úrokových sazeb výrazné cenové zisky. V USA se nyní počítá s pěti sníženími úrokových sazeb v roce 2024, přičemž Fed by mohl poprvé snížit úrokové sazby již v březnu. Očekává se také, že ECB od června poprvé sníží úrokové sazby. Nejlépe si v tomto prostředí vedly státní dluhopisy. Úvěrové segmenty rovněž zaznamenaly značné zisky, ale vzhledem k jejich kratší duraci poněkud zaostávaly za výkonností státních dluhopisů. Dluhopisová strana portfolií Moventum se na tomto vývoji mohla velmi dobře podílet. Na straně akcií si všechny hlavní akciové trhy opět vedly kladně, v čele s evropskými a americkými akciemi. Nejmenší zisky byly v Japonsku, kde jsou portfolia Moventum převážena, a na rozvíjejících se trzích, kde zejména čínský akciový trh vykazoval slabost. Na úrovni stylu si hodnotové akcie vedly lépe než růstové akcie, i když růstové akcie získaly další podporu z vývoje úrokových sazeb.

Portfolia Moventum z toho mohla těžit u vybraných hodnotových fondů. Převážené zdravotnické a technologické sektory si v rámci MSCI World vedly solidně, protože cenové zisky na akciových trzích byly tentokrát poměrně široké. Příznivé prostředí pro akcie a dluhopisy vedlo k cenovým ziskům u všech strategií v portfoliích Moventum. Na straně dluhopisů nebylo možné plně se podílet na rychlém poklesu úrovní výnosů, protože závazek snížit volatilitu nadále zahrnuje strategie související s peněžním trhem. Na straně akcií způsobilo převážení Japonska mírný protivítr. Některé fondy s defenzivnějším postavením také nebyly schopny držet krok s růstem trhu.

Portfolio PWM vykázalo ve sledovaném období (20. 11. - 04. 12. 2023) trvale pozitivní výkonnost, která byla široce podpořena odpovídajícími výkonnostními příspěvky všech složek portfolia. Tržní prostředí prospělo zejména dluhopisovým a akciovým fondům, které si vedly pozitivně. Následky rostoucích akciových trhů a klesajících výnosů dluhopisů také zajistily slušné cenové zisky pro většinu smíšených fondů. Problémy s tímto jednostranným tržním prostředím měla pouze nekorelovaná Nordea Alpha 10 MA. Alternativy také celkově pozitivně přispěly. Zde například Plenum CAT Bond Dynamic poskytlo své obvyklé stabilní příspěvky k výkonu. S oficiálním koncem hurikánové sezóny v USA 30. listopadu se nyní značně snižuje i riziko extrémních událostí. Cena zlata je nyní výrazně nad hranicí 2 000 USD za trojskou unci. Vývoj HANSAgold je odpovídajícím způsobem pozitivní.

Ke stažení

Zde najdete naše Factsheets a brožury. Rovněž zde najdete: Ex-ante informace o nákladech & a úrokových sazbách.

Zůstaňte v obraze díky Moventum newsletteru

Exkluzivně pro odběratele:

  • Aktuální tržní údaje
  • Pozvánky k událostem
  • Další témata pro poradce

Zaregistrujte se hned!