AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se

Konflikt na Blízkém východě opět vyvolává obavy z inflace

Zatímco zprávám dominoval vývoj na Blízkém východě a rostly obavy z politické bouře v celém regionu, z ekonomické oblasti přicházelo jen málo zpráv důležitých pro trh. Vzhledem k tomu, že první podnikové výsledky nové reportovací sezóny za 3. čtvrtletí zatím odpovídaly očekáváním, dominovala geopolitika událostem v triádě makro, mikro a geopolitika.

Vliv měla cena ropy, jejíž růst podněcuje opětovné obavy z inflace a díky němuž se zdá být možné další zvýšení úrokových sazeb, přinejmenším v USA. Zářijová data o inflaci v USA by mohla ukazovat také tímto směrem, protože její nárůst byl o něco výraznější, než se očekávalo. Maloobchodní tržby v USA byly lepší, než se očekávalo. Společně se solidní zprávou o trhu práce ze začátku října to vytváří obraz solidně rostoucí americké ekonomiky, která byla dosavadním zvyšováním úrokových sazeb ovlivněna jen v omezené míře. V eurozóně a Německu však zůstává obraz chmurný. Ačkoli ekonomická očekávání ZEW byla o něco lepší, než se očekávalo, současná situace byla hodnocena hůře než v předchozím měsíci. To potvrzuje náš negativní postoj k Evropě a stávající podvážení. Mezitím se hospodářský vývoj v Číně stabilizuje a růst ve třetím čtvrtletí byl lepší, než se očekávalo. Maloobchodní tržby a průmyslová výroba se také vyvíjely mírně nad očekávání a ukazují, že dosud přijatá fiskální a měnová opatření začínají mít efekt. Stabilizace v Číně by měla mít pozitivní dopad i na okolní region, a proto máme v portfoliích i nadále rozvíjející se trhy a Čínu.

V tomto prostředí se státní dluhopisy vyvíjely velmi volatilně. Výnosy v USA mírně vzrostly a v eurozóně mírně poklesly. Stále kratší durace portfolií Moventum byla z hlediska výkonnosti neutrální, ale zajistila méně volatilní vývoj. Portfolia však trpěla expozicí vůči spreadovým sektorům, které byly ovlivněny negativní výkonností akciových trhů. Dluhopisy investičního stupně i dluhopisy s vysokým výnosem nedosáhly lepších výsledků než státní dluhopisy. Vzhledem k očekávanému obtížnému ekonomickému prostředí jsme oba segmenty na začátku čtvrtletí omezili ve prospěch státních dluhopisů. Tím se negativní dopad snížil.

Na straně akcií se všechny hlavní akciové trhy vyvíjely negativně. Nejhůře si vedl evropský akciový trh, který je v portfoliích podvážen, zatímco japonský trh, jehož váha byla na přelomu čtvrtletí zvýšena, zaznamenal nejmenší ztráty. Rozvíjející se trhy rovněž dosáhly lepších výsledků. Akcie s malou a střední kapitalizací, které již v portfoliích téměř nejsou zahrnuty, vykázaly výrazně nižší výkonnost. Na úrovni stylů těžil hodnotový segment z dobré výkonnosti energetického sektoru. Vybrané fondy z toho dokázaly těžit. Technologický sektor, který je v portfoliích nadvážen, dosáhl slabší výkonnosti a defenzivní sektor zdravotní péče si vedl na úrovni trhu.

Portfolia Moventum se nedokázala vyhnout prostředí negativních akcií a volatilních dluhopisových trhů a všechna zaznamenala zápornou cenovou výkonnost. Strategie s vysokým podílem akcií dokázaly omezit ztráty ve srovnání s širokým trhem díky pozitivním alokačním efektům, zatímco expozice vůči úvěrovému sektoru měla negativní dopad na strategie s vysokým podílem pevného příjmu.

Portfolio PWM bylo ve sledovaném období stabilní. Široká diverzifikace a přidání alternativních tříd aktiv kompenzovaly negativní dopady vývoje akciového a úvěrového trhu. Přispěly k tomu zajišťovací strategie, jako je Aquantum Active Range a zlatá pozice v HANSAgold.  K pozitivní výkonnosti přispěly také cat bonds. Na straně pevně úročených dluhopisů to byly strategie DWS a Pareto, které vykazovaly stabilní pozitivní výkonnost bez ohledu na úrokové prostředí. Naopak akciové fondy a fond konvertibilních dluhopisů Lazard se nedokázaly vyhnout negativním tržním podmínkám.

Více

Ke stažení

Zde najdete naše Factsheets a brožury. Rovněž zde najdete: Ex-ante informace o nákladech & a úrokových sazbách.

Zůstaňte v obraze díky Moventum newsletteru

Exkluzivně pro odběratele:

  • Aktuální tržní údaje
  • Pozvánky k událostem
  • Další témata pro poradce

Zaregistrujte se hned!