AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se

ESG: Finanční sektor obnovuje - a vytváří informační kanály

Ještě před rokem bylo ESG dominantním tématem ve finančním odvětví. Vzhledem ke globálním krizím od války na Ukrajině po inflaci je v současné době v médiích méně přítomné. Obnovitelné zdroje energií však mají snížit závislost obyvatelstva na ruském plynu, a proto se těší stále větší přízni investorů. „Odvětví intenzivně pracuje na přeměně, protože toto téma je stále důležitější i pro poradce,“ říká Andreas Pál, Senior Vice President a Head of Sales ve společnosti Moventum S.C.A. Společnost Moventum proto výrazně rozšířila odpovídající služby.

„Portfolio s vysokým hodnocením ESG ještě stále není mezi poradenskými firmami v ČR standardem,“ říká Lukáš Paldus, generální ředitel společnosti In Investments a.s. „My tato portfolia využíváme již několik let a hlavním benchmarkem pro nás je Morningstar Sustainability Rating.“ Pro poradce je to poměrně snadné, protože tuto práci musí odvést platformy. To je záležitost poskytovatele produktu, který je rovněž v rámci správy majetku odpovědný za dokumentační povinnosti.

Množství informací pro poradce se tak u společnosti Moventum výrazně zvyšuje: „V MoventumOffice je k dispozici ESG rating fondů pomocí Morningstar Sustainability Ratings and Scores,“ říká Pál. „Každý produkt lze sledovat přímo podle jeho ESG-Score a ve srovnání s ostatními produkty.“ Výhoda přístupu Morningstar: Rating udržitelnosti obdrží každý fond, jehož více než polovina obsažených investic je hodnocena analytikou „Sustainalytics“ a který je v kategorii Morningstar obsažen s nejméně deseti hodnocenými fondy. Tím se rating neomezuje na fondy s výslovným mandátem udržitelnosti.

„Rozsah udržitelně investovatelných cílových fondů se neustále rozšiřuje,“ říká Pál. „Vzhledem k tomu, že nejprve se musejí certifikovat samotné produkty, a teprve poté se nové zařazení projeví v portfoliích, mají správy aktiv samozřejmě trochu zpoždění.“ K 31. květnu 2022 splňovalo kritéria podle článku 8 nebo 9 celkem 47 % použitých cílových fondů. „Mezitím jsme v mnoha portfoliích již dosáhli více než 51 procent,“ říká Pál.

V této věci jsou důležitá i další kritéria. „Nestačí jen zařadit do portfolia zelené produkty nebo produkty v souladu s ESG,“ říká Pál. „Vysoké nároky jsme si stanovili i pro naši obchodní činnost a definovali jsme etické zásady společnosti Moventum Asset Management S.A.“ Kromě toho jsou do našich portfolií zahrnuta další kritéria, jako je vyloučení dětské práce nebo drog. „Celkově tak máme velmi vysokou úroveň poskytovaných služeb,“ říká Pál.

Klienti v tomto ohledu rozhodně oceňují shodu se zásadami ESG: „ESG faktory budou při rozhodování o investicích ve finančním sektoru hrát stále větší roli,“ říká Karel Černín, člen představenstva In Equity Slovakia o.c.p. a.s. „Nad investicemi do ESG aktiv již nyní v dlouhodobém horizontu přemýšlíme u tvorby investičních strategií.“

„Protože se regulační prostředí kolem ESG neustále dále vyvíjí, připravujeme pro poradce v praktické podobě příslušné požadavky i užitečné tipy pro implementaci,“ říká Pál. „To jde ruku v ruce s přesnějšími metodikami, nástroji a systémy pro jejich porovnávání tak, jako pracujeme v našem oboru s jinými ukazateli,“ dodává Černín. „Zejména v oblasti řízení ESG nás čeká dlouhá cesta a již nyní se věnujeme jeho implementaci do našich současných systémů.“ Proto je naléhavě zapotřebí jasná klasifikace. „Zároveň je nezbytné sledovat trendy v této oblasti a využít potenciál konkureční výhody,“ říká Černín. Do doby, než budou ESG zásady standardem, budou se i klienti držet zpátky.

Více najdete na adrese www.moventum.lu

Ke stažení

Zde najdete naše Factsheets a brožury. Rovněž zde najdete: Ex-ante informace o nákladech & a úrokových sazbách.

Zůstaňte v obraze díky Moventum newsletteru

Exkluzivně pro odběratele:

  • Aktuální tržní údaje
  • Pozvánky k událostem
  • Další témata pro poradce

Zaregistrujte se hned!