AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se

Technologie

Technologie je naší prioritou. Finančním poradcům a soukromým a institucionálním investorům poskytujeme prostřednictvím našich nástrojů inovativní řešení pro podporu jejich podnikání v oblasti fondů. Naši odborníci neustále pracují na zdokonalování informačních systémů podle požadavků našich klientů. 

VÍCE

Technologie je naší prioritou. Finančním poradcům a soukromým a institucionálním investorům poskytujeme prostřednictvím našich nástrojů inovativní řešení pro podporu jejich podnikání v oblasti fondů. Naši odborníci neustále pracují na zdokonalování informačních systémů podle požadavků našich klientů. 

Vysoce kvalitní řešení

Společnost Moventum splňuje všechny bezpečnostní požadavky finančního světa. Naše finanční nástroje, vyhovující veškerým regulačním standardům, pracují spolehlivě a nepřetržitě - sedm dní v týdnu. Prostřednictvím našich aplikací podporujeme zákazníky jak v jejich každodenních podnikatelských činnostech, tak při dalším rozšiřování obchodních aktivit. Platforma poskytuje nejmodernější distribuci fondů, stejně jako škálovatelné, nákladově efektivní služby transferních agentů a účetních služeb. Správci aktiv využívají našeho systému Global Transfer Agency (GTAS). Vedle toho neustále přizpůsobujeme naše nástroje příslušným operačním a strategickým obchodním potřebám klientů. 

Bezpečné

Spolehlivé

Škálovatelné

Rychle uveditelné na trh

Nákladově efektivní

Systémy a aplikace pro finanční poradce

MoventumOffice 

— platforma pro správu fondů


Výhody:

 • bezpečný online přístup k účtu pro soukromé investory
 • interaktivní, uživatelsky přívětivé ovládání 
 • simultánní zpracování různých úkolů 
 • používání předdefinovaných skupin zákazníků 
 • rozsáhlé možnosti exportu souborů 
 • využití moderních poradenských a řídicích nástrojů 
 • elektronická tvorba příkazů 
 • příprava investičních a exitových plánů 
 • přehled o účtu včetně stavu hotovosti, transakcí a příkazů 
 • modulární výkaznictví pro soukromé investory 
 • zprávy o trhu - komentáře a aktuální dění 
 • vyhledávání v rozsáhlé nabídce fondů 
 • formuláře v interaktivním a uživatelsky přívětivém formátu PDF 
 • podrobné informace o všech dostupných fondech 
 • přehled financování, zobrazení pololetních a výročních zpráv, klíčové informace pro investory (KIID) atd.  
 • kontakt na Helpdesk společnosti Moventum 

AccountView 

— online přehled účtu pro soukromé investory


Výhody:

 • bezpečný online přístup k účtu
 • interaktivní, uživatelsky přívětivé ovládání
 • jeden přístup ke kompletnímu přehledu o investicích a stavu hotovosti
 • aktuální údaje o účtu patrné na první pohled
 • konsolidované výkazy pro všechny investice
 • vícejazyčná podpora (němčina, angličtina, čeština, čínština)
 • jedno číslo účtu pro všechny převody
 • elektronická poštovní schránka pro všechny dokumenty
 • výkaz za celý rok
 • investoři získají informace o:
  • stavu účtu
  • všech investicích, rozdělených podle druhu cenných papírů
  • všech prodejích cenných papírů
  • likvidních rezervách ve všech měnách
  • všech hotovostních transakcích

Systémy a aplikace pro společnosti spravující kapitál / institucionální investory

GTAS

— vlastní Transfer Agency System


Výhody:

 • LOAD (příplatek)
  • FEL (vstupní poplatek), BEL (poplatek za zpětný odkup)
  • definované třídy: obchodník, produkt, transakce a typ účtu
 • Office of Government Commerce (uzavřen v roce 2011)
  • provize
  • retrocese
  • poplatek CDSC (podmíněný odložený prodejní poplatek)
 • Daně
  • směrnice Rady EU o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (Savings Directive), srážková daň (WHT)
  • místní daně
  • FIFO (first-in-first-out), LIFO (last-in-first-out)
  • HIFO (Higher-in-first-out), průměr = princip zdanění
 • Víceměnový systém
  • devizové účty v USD, CHF atd., typ transakce
  • různé měny, kurzové lístky
 • Rentabilita aktiv (ROA - Return-on-assets)
  • typ účtu
  • zobrazení cenové nebo tržní hodnoty
 • Ostatní
  • pravidelné plány úspor
  • uživatelské rozhraní
  • proces KYC (Know-your-customer)
  • blokace

FundAgent 

— front-end systém pro společnosti spravující kapitál / institucionální investory


Výhody: 

 • více než 15 000 uživatelů (30 distributorů)
 • online nástroj
 • přístup omezen na vyhrazenou IP adresu
 • nastavení účtu
 • podpora všech typů produktů (RSP, penzijní programy atd.)
 • propojení s informacemi o investorech (KIID)
 • přístup k
  • osobním údajům
  • kontaktům
  • transakcím
 • příkazy
  • informace o změnách
  • blokace
  • dědické příkazy
 • transakce / umístění objednávek
  • úpis
  • odkup
  • switchové obchody
  • převody

FundInvestor

— aplikace pro koncové zákazníky


Výhody:

 • internetový systém
 • zabezpečení (SSL, HTTP)
 • uživatelsky přívětivé rozhraní
 • všechna potřebná ověření (nízké NIGO)
 • režim White Label
 • implementace Směrnice o trzích finančních instrumentů (MIFID) a opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnos (AML)
 • implementace dokumentu s klíčovými informacemi pro investory (KIID)
 • přístup k osobním údajům investorů
 • přístup k informacím o účtu investorů
 • aktualizace jsou prováděny na serverech Moventum
 • příkazy:
  • finanční příkazy (upisování, zpětný odkup, výměna)
  • nefinanční příkazy (změny dat)
  • výpisy
 • bez nutnosti exportu objednávky

Fond AML 

— nástroj na dodržování předpisů a anti-money laundering


Výhody:

 • automatické nebo manuální zpracování v reálném čase, efektivní aktualizace black listu, detekce podvodů a behaviorální analýza účtu
 • webové rozhraní ve white label režimu s plným víceúrovňovým zabezpečením (přístup pro kontrolora společnosti)
 • audit prováděný KPMG na základě mezinárodního standardu ISAE 3402
 • čtvrtletní kontrola rizik a interní audit
 • black listy:
  • mezinárodní databáze obsahující přibližně 700 000 komerčních subjektů (obsahující také Seznam OSN, OFAC, SDN, EU, BoE, PEP, Corporate Black List)
  • seznam od Bank of England
  • seznam EU (konsolidovaný seznam osob, skupin a hospodářských jednotek v souladu s finančními sankcemi EU)
  • FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network)
 • časová koordinace
 • pravidelné obchodování
 • reporting dle individuálního nastavení (XLS, CSV, PDF)
 • kompatibilita s platformou pro služby převodního agenta nebo prodejními platformami  

Máte zájem o spolupráci s námi?