AccountView
Přihlásit se
MoventumOffice
Přihlásit se

Služby fondům

Nabízíme pro investiční fondy a firemní subjeky komplexní služby v oblasti administrativy, správy a účetnictví. Jako zkušená zprostředkovatelská agentura (Transfer Agency), poskytovatel účetních služeb a služeb pro fondy vám pomůžeme s vytvářením různých struktur v Lucembursku. Na základě našich zkušeností nastavíme potřebné procesy a vytvoříme nejvyšší standardy trhu. Společnost Moventum nabízí komplexní nabídku administrativních služeb, včetně fondů UCITS a non-UCITS.

VÍCE

Nabízíme pro investiční fondy a firemní subjeky komplexní služby v oblasti administrativy, správy a účetnictví. Jako zkušená zprostředkovatelská agentura (Transfer Agency), poskytovatel účetních služeb a služeb pro fondy vám pomůžeme s vytvářením různých struktur v Lucembursku. Na základě našich zkušeností nastavíme potřebné procesy a vytvoříme nejvyšší standardy trhu. Společnost Moventum nabízí komplexní nabídku administrativních služeb, včetně fondů UCITS a non-UCITS.

Moventum
— přehled poskytovaných služeb

Transfer agency

 • Komplexní reporting investorům 
 • Zadávání příkazů depozitáři 
 • Vedení distribučního řetězce a průběžná správa aktuálních údajů 
 • Controlling, zpracování plateb a hodnocení distributorů 
 • Kompenzace nákladů na zpracování 
 • Prověrka seznamu investorů se sankčním listem 
 • Příprava údajů pro výpočet daně z příjmů 
 • Řízení veškeré korespondence s investory 
 • Podpora distributorů prostřednictvím systému pro datový formát, telefonní služby apod. 
 • Reporting o investičních společnostech, regulačních orgánech a distribuci 
 • Fyzická a virtuální archivace 

Správa fondu

 • Podpora fondů v několika měnách, zastřešujících fondů, Fund-of-Funds
 • Podpora při sloučení a reorganizaci fondů
 • Odborné poradenství v oblasti účetnictví a oceňování
 • Zajištění nejvyšších bezpečnostních standardů prostřednictvím řádných interních auditů
 • Vedení záznamů o fondech
 • Ocenění majetku fondu a závazků
 • Výpočet čisté hodnoty aktiv na jednotku nebo investiční certifikát
 • Vedení výkonnostních poplatků
 • Sladění účtů se správcem (Custodian)
 • Reporting o stavu investování ve fondech
 • Příprava účetní závěrky a průběžné účetní výkaznictví
 • Tvorba záznamů o fondech pro audit nebo kontrolu
 • Záznam a archivace dat

Vedení společnosti

Podpora založení kapitálové společnosti

 • Podpora při výběru vhodné struktury společnosti
 • Prověření názvu firmy
 • Tvorba stanov
 • Pomoc při získání obchodního oprávnění a registraci k placení daní
 • Koordinace s dalšími subjekty, jako jsou banky, právníci a notáři

Služby spojené s výběrem sídla

 • Agent pro registraci domicilu
 • Zajištění konataktní adresy
 • Specializovaná podpora zaměstnancům
 • Organizace schůzí vedení a schůzí akcionářů
 • Záznamy z oficiálních jednání
 • Vedení registrů akcionářů a/nebo držitelů dluhopisů
 • Bezpečná archivace firemních dokumentů

Administrativní služby

 • Registrace u místních úřadů
 • Další podpora podle zaměření společnosti
 • Administrativní podpora
 • Správa korespondence a komunikace
 • Pečlivé vedení účetnictví a další dokumentace

Registr akcionářů

 • Správa registru akcionářů
 • Pravidelné aktualizace
 • Reportování a vedení komunikace

Doplňkové služby 

 • Poskytnutí vedení
 • Služby podpory
 • Součinnost s dodavateli
 • Fakturace
 • Platební transakce, akreditivy, atd.
 • Řízení vztahu s bankami

 

Máte zájem o spolupráci s námi?